Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapisy zawarte w tejże Polityce prywatności są wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających serwis jak również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) (dalej RODO)

Dane pozyskane w ramach serwisu są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.

 

I. Informacje ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest BD Okulus Sp. z o.o., ul. gen. Józefa Hallera 18, 40-321 Katowice.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach przez Użytkowników informacje;

– poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”);

– poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności w związku ze zmianami prawnymi lub technologicznymi. Zmiany te będą widoczne w niniejszym dokumencie.

W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Są one niezależne od strony detektyw112.pl, posiadają również niezależne polityki prywatności oraz inne dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych, za których treści nie ponosimy odpowiedzialności.

 

II. Przetwarzanie danych osobowych, informacje o formularzach

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, bądź poczty e-mail itp., przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy itp. Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum, a ich przetwarzanie jest uzależnione od Twojej dobrowolnie wyrażonej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytania.

Dane zbierane w trakcie komunikacji pomiędzy Tobą a nami będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytania (podstawa przetwarzania danych, to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami Serwisu).
Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe nie będą udostępniane płatnie bądź nieodpłatnie podmiotom nieupoważnionym.

 

Podejmujemy wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed ingerencją osób trzecich w prywatność, a także w celu zapobieżenia nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do tych danych osobowych, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

  1. Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane przez Administratora:

a. w przypadku gdy użytkownik serwisu wyrazi na to zgodę w zamieszczonych w serwisie formularzach, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik serwisu (art. 6 ust.l lit. b RODO), w przypadku, gdy serwis umożliwia zawarcie umowy między Administratorem a użytkownikiem serwisu.

2. W ramach serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są wyłącznie                      dobrowolnie podane przez użytkowników serwisu. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów określonych w punkcie 1 lit. a i b powyżej i przez okres niezbędny do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika serwisu. Brak podania danych przez użytkownika serwisu może w niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji celów, dla których podanie danych jest niezbędne.

3. W ramach formularzy zamieszczonych w serwisie lub w celu wykonywania umów możliwych do zawarcia w ramach serwisu mogą być zbierane następujące dane osobowe użytkownika serwisu: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, login, hasło.

4. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez użytkownika serwisu, mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z Administratorem w związku z realizacją przez niego celów określonych w punkcie 1 lit. a i b powyżej.

5. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez użytkownika serwisu nie będą przekazywane do kraju trzeciego.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień prosimy o kontakt na adres mailowy: detektyw112@gmail.com

 

III. Informacje o plikach cookies

W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach serwisu, jak również podejmuje działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności Administrator nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

4. W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. oraz zachęca do zapoznania się przez użytkownika serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach tych stron internetowych. Niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze

 stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na

 każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach

 reklamowych, w szczególności sieci Google.

6. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika serwisu.

7. W przeważającej ilości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Użytkownicy serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika serwisu o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w jego urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

IV. Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

– czas nadejścia zapytania,

– czas wysłania odpowiedzi,

– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy

 przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

– informacje o przeglądarce użytkownika,

– informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem powyższych praw, odpowiemy na Państwa żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na złożony charakter żądania lub dużą liczbę żądań spełnienie Państwa żądania może nie być możliwe w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca informując Państwa o przedłużeniu terminu.