Dla firm

W działalności biznesowej, jedną z najważniejszych wartości jest informacja która pomaga dobrać właściwą strategię działania, zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo inwestycji a czasem po prostu chroni przed nietrafioną inwestycją bądź nieuczciwym kontrahentem. W tym zakresie detektywi wykonują usługi obejmujące szeroko rozumiane zadania z dziedziny wywiadu gospodarczego, badania konkurencji, uczciwości pracowników czy też wspólników. Informacje pozwalające zweryfikować rzetelność i wiarygodność klientów, przyszłych partnerów biznesowych to wiedza, której posiadanie lub nie posiadanie często warunkuje nasze powodzenie w prowadzonej działalności gospodarczej. Dyskretny i skuteczny wywiad gospodarczy dokonany przez naszych detektywów umożliwi Państwu podjęcie przemyślanej i odpowiedzialnej decyzji w stosunku do przyszłego partnera biznesowego a w konsekwencji zapewni spokój i bezpieczeństwo oraz dalszy rozwój.

Ponadto wykonujemy też poniższe zadania.

-Wywiad gospodarczy.

-Sprawdzanie kandydatów na pracowników, weryfikacja świadectw, zaświadczeń, referencji.

-Kontrola wykorzystania zwolnienia lekarskiego.

-Wykrywanie nieuczciwej konkurencji.

-Usługa tzw. tajemniczy klient.

-Odzyskiwanie danych z nośników cyfrowych (komputery, telefony itp.).

-Usuwanie programów szpiegujących.

-Wykrywanie podsłuchów.

-Inne…