O firmie

Detektyw MENTUM powstał z zamiarem wspierania Państwa w trudnych, skomplikowanych sytuacjach życiowych, czy to osobistych czy też zawodowych. Realizujemy dla Państwa kompleksowe usługi wynikające z Ustawy o usługach detektywistycznych, jak również staramy się spełnić indywidualne oczekiwania stawiane przez naszych klientów.

Wszyscy nasi pracownicy posiadają niezbędne licencje i uprawnienia co gwarantuje iż zgromadzony materiał dowodowy nadaje się do wykorzystania w procesie sądowym. Świadczone przez nas usługi detektywistyczne wykonujemy w sposób poufny, w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a także interesem prawnym i osobistym zleceniodawców. Każda prowadzona przez nas sprawa podlega szczegółowej analizie, co zapewnia właściwy dobór metod i środków oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia. Zebrane przez nas materiały, nagrania, zdjęcia wraz z pisemnym sprawozdaniem mogą zostać wykorzystane w procesie sądowym, wychodząc także naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów występujemy w Sądzie w charakterze świadków. Satysfakcja naszych klientów jest dla nas najważniejsza a naszym celem jest odkrycie prawdy.

Działamy na podstawie Wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

Oferta

Cennik

W rozliczeniach z klientami z reguły stosujemy zasadę iż wyceniamy naszą pracę z użyciem stawki godzinowej, jednakże w niektórych przypadkach stosujemy stawkę ryczałtową za całe zlecenie.

Dokładna wycena może odbyć się po uzyskaniu od Państwa pełnych informacji co do charakteru powierzanej nam sprawy, najlepiej na spotkaniu w naszym biurze lub w jakimś innym dogodnym dla Państwa miejscu.

Biorąc pod uwagę specyfikę naszej pracy, której wykonywanie odbywa się głównie w terenie, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny i umówienie spotkania.

Kontakt

Pracujemy 24H/7 dni w tygodniu, działamy głównie w południowej Polsce gdy jednak zachodzi taka potrzeba działamy też w pozostałej części kraju.

E-mail: detektyw112@gmail.com

Telefon: 732 702 112

Adres: ul. Hallera 18,

  40-321 Katowice

Formularz kontaktowy

Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi

więcej

na przesłane zapytanie jak również prowadzenia dalszej korespondencji związanej z przesłaną wiadomością, pozostając w zgodzie z polityką prywatności.

wróć

Podstawa prawna

Detektyw, słowo to pochodzi od łacińskiego detego co oznacza “odkryć, wykryć, wyjawić”. Detektyw to potocznie osoba prowadząca śledztwo metodami niejawnymi, która posiada licencję na taką działalność. W Polsce pojęcie detektywa odnoszone jest do prywatnych, licencjonowanych detektywów, w innych krajach, w zależności od obowiązującego prawa jak i częściowo tradycji mianem detektywa określa się także funkcjonariusza policji najczęściej pionu dochodzeniowo-śledczego.

 

Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług detektywistycznych określa ustawa z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.) Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresie niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

– w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,
– w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących: – wykonania zobowiązań
majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach, – bezprawnego
wykorzystywania nazw handlowych lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,
– sprawdzenie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom
ubezpieczeniowym,
– poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
– poszukiwanie mienia,
– zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach
o przestępstwa skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa
karnego (zleceniodawcą tych czynności nie mogą być organy prowadzące lub nadzorujące
postępowania w tych sprawach).

Posiadamy licencję detektywa wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
Działamy na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez MSWiA
Posiadamy polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej zawodowej na kwotę 15 000 EUR

Copyright © 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka prywatności